ลพบุรี ลพบุรี งานประจำ หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ลพบุรี ลพบุรี งานประจำ หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลพบุรี ลพบุรี งานประจำ หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ลพบุรี ลพบุรี งานประจำ หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ลพบุรี Ø
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37755 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 135896

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบ Graphic

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบ Graphic

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ลพบุรี
- ออกแบบและจัดทำสื่อ online , offline
- ประสานงานกับ supplier เพื่อให้งานการตลาดลุล่วงสำเร็จ
- ดูแล Facebook fanpage , Line OA , Youtube Chanel
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135897

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-2x,xxx

งานประจำ : 17,000-2x,xxx ลพบุรี
- ออกแบบโครงสร้างบ้าน , สำนักงานขาย
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
- ตรวจสอบงานแก้ , งานซ่อมภายในโครงการ
- จัดทำแผนงานการก่อสร้างและควบคุมให้ดำเนินไปตามแผน
- ประสานงานกับสถาปนิกโครงการ และผู้ออกแบบ เพื่อให้งานออกมาตรงตามแบบ

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135898

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานประจำ : 15,000-2x,xxx ลพบุรี
- ออกแบบ, เขียนแบบขออนุญาตแบบบ้าน แบบสำนักงาน
- ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของโครงการ
- ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการให้แบบ
- ทำแบบผังโครงการ ศึกษาความเป็นได้โครงการ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135895

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ลพบุรี
- ดูแลบริหารงานเอกสารงบประมาณ
- ดูแลวางแผนงานโครงสร้างภายในองค์กร
- วางแผนงานในเชิงกลยุทธ์
- ดูแลงานธุรการ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135900

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+การตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานประจำ : 15,000-2x,xxx ลพบุรี
- ดูแลลูกค้า,พาลูกค้าเข้าชมโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และจัดทำ report เสนอหัวหน้างาน
- วางแผนกลยุทธ์ปิดการขาย
- ดูแลสื่อ ออนไลน์ , ออฟไลน์
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 21 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร , ขาดทุนกิจการ ,งบกระแสเงินสด
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128949

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึก รายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร - ขาดทุนกิจการ , งบกระแสเงินสด

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128950

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

งานประจำ : เงินเดือน 11,700-15,700

งานประจำ : 11,700-15,700 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ขายตั๋วโดยสาร รับฝากชอง
- ให้บริการลูกค้า ตอบชอซักถาม และ เส้นทางการเดินรถ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
• รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
• จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
• ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน
• จัดทำหลักสูตรตามความต้องการพัฒนาบุคลากร และ แผนพัฒนาบุคลากร
• ออกแบบการพัฒนาพนักงานตามเครื่องมือที่เหมาะสม
• งานบุคคล และ งานธุรการ ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท ฯ
• จัดทำข้อมูลเอกสารต่าง
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128044

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-60000

งานประจำ : 15000-60000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่ทักเข้ามาทาง Facebook, Line
- ให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม และนำเสนอขาย

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123775

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-13000

งานประจำ : 9000-13000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
***งานบริการขายและสินค้าด้านยางรถยนต์***
ดูแลต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน
ดูแลงานขายและเปิดบิลขายได้
เช็คสต๊อกสินค้า
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111685

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000+โบนัสรายเดือน

งานประจำ : 9000-12000+โบนัสรายเดือน ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
ทำหน้าที่ในการถอดใส่ยางและล้อแม็กซ์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตั้งศูนย์รถและเปลี่ยนช่วงล่างอื่นๆ

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี