ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ลพบุรี Ø
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37755 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 131044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร , ขาดทุนกิจการ ,งบกระแสเงินสด
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128949

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึก รายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร - ขาดทุนกิจการ , งบกระแสเงินสด

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128950

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

งานประจำ : เงินเดือน 11,700-15,700

งานประจำ : 11,700-15,700 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ขายตั๋วโดยสาร รับฝากชอง
- ให้บริการลูกค้า ตอบชอซักถาม และ เส้นทางการเดินรถ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
• รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
• จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
• ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน
• จัดทำหลักสูตรตามความต้องการพัฒนาบุคลากร และ แผนพัฒนาบุคลากร
• ออกแบบการพัฒนาพนักงานตามเครื่องมือที่เหมาะสม
• งานบุคคล และ งานธุรการ ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท ฯ
• จัดทำข้อมูลเอกสารต่าง
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128044

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-60000

งานประจำ : 15000-60000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่ทักเข้ามาทาง Facebook, Line
- ให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม และนำเสนอขาย

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี