ลพบุรี หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ลพบุรี หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลพบุรี หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ลพบุรี หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ลพบุรี Ø
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 90826 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 144821

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบ

งานประจำ : ขึ้นอยู่กับประสบ ลพบุรี
- นำเสนอข้อมูลโครงการ
- ติดตามลูกค้าและทำการปิดการขาย
- ดำเนินเรื่องการยื่นเอกสารสินเชื่อลูกค้า กับธนาคาร
- เก็บข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
- ดูแลลูกค้าหลังการขาย ติดตามงานซ่อม ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144820

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด และ Content creator

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด และ Content creator

งานประจำ : เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป ( หรือ

งานประจำ : 16,000 บาทขึ้นไป ( หรือ ลพบุรี
- ออกแบบงาน artwork ทั้ง online และ offline
- จัดทำ ตัดต่อ clip video ลง Facebook , youtube
- ดูแล,ประสานงาน,กำหนด พื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ดูแล ตอบคำถามลูกค้า facebook page , Line official account , youtube chanel
- เขียน content ทำสื่อ online และ off-line โปรโมทงานต่างๆ ของบริษัท
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า จัดทำแผนการตลาด เชิงรับ - รุก
- คิดสร้างสรรค์สื่อการตลาดใหม่ๆ ในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 144822

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ( หรือ

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป ( หรือ ลพบุรี
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
- ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง
- ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อดูแลงานหลังการขาย
- ออกแบบงานโครงสร้าง

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143008

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป ( หรือ

งานประจำ : 20,000 บาทขึ้นไป ( หรือ ลพบุรี

1. ทำเอกสารบัญชีรับ-จ่าย ปิดงบการเงิน
2. วางแผนบริหารต้นทุน
3. วางแผนและยื่นภาษี
4. งานธุรการเบื้องต้นภายในสำนักงาน

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135896

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบ Graphic

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออกแบบ Graphic

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ลพบุรี
- ออกแบบและจัดทำสื่อ online , offline
- ประสานงานกับ supplier เพื่อให้งานการตลาดลุล่วงสำเร็จ
- ดูแล Facebook fanpage , Line OA , Youtube Chanel
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135897

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 17,000-2x,xxx

งานประจำ : 17,000-2x,xxx ลพบุรี
- ออกแบบโครงสร้างบ้าน , สำนักงานขาย
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
- ตรวจสอบงานแก้ , งานซ่อมภายในโครงการ
- จัดทำแผนงานการก่อสร้างและควบคุมให้ดำเนินไปตามแผน
- ประสานงานกับสถาปนิกโครงการ และผู้ออกแบบ เพื่อให้งานออกมาตรงตามแบบ

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 135898

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

ตำแหน่งงานว่างสถาปนิกโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานประจำ : 15,000-2x,xxx ลพบุรี
- ออกแบบ, เขียนแบบขออนุญาตแบบบ้าน แบบสำนักงาน
- ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของโครงการ
- ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการให้แบบ
- ทำแบบผังโครงการ ศึกษาความเป็นได้โครงการ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135895

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายพัฒนาโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 ขึ้นไป ลพบุรี
- ดูแลบริหารงานเอกสารงบประมาณ
- ดูแลวางแผนงานโครงสร้างภายในองค์กร
- วางแผนงานในเชิงกลยุทธ์
- ดูแลงานธุรการ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135900

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+การตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย+การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานประจำ : 15,000-2x,xxx ลพบุรี
- ดูแลลูกค้า,พาลูกค้าเข้าชมโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และจัดทำ report เสนอหัวหน้างาน
- วางแผนกลยุทธ์ปิดการขาย
- ดูแลสื่อ ออนไลน์ , ออฟไลน์
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 135899

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

ตำแหน่งงานว่างนิติกร

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-2x,xxx

งานราชการ : 15,000-2x,xxx ลพบุรี
- ติดต่อประสานงานราชการ
- ทำหนังสือสัญญาต่าง
- ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและกฎหมาย

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131044

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร , ขาดทุนกิจการ ,งบกระแสเงินสด
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128949

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานบัญฃี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000

งานประจำ : 20,000-30,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- บันทึก รายรับ-รายจ่ายกิจการ
- เงินเดือน พนักงาน
- ทำงบกำไร - ขาดทุนกิจการ , งบกระแสเงินสด

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 128950

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตั๋ว

งานประจำ : เงินเดือน 11,700-15,700

งานประจำ : 11,700-15,700 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ขายตั๋วโดยสาร รับฝากชอง
- ให้บริการลูกค้า ตอบชอซักถาม และ เส้นทางการเดินรถ
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น

งานประจำ : 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
• รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
• จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
• ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน
• จัดทำหลักสูตรตามความต้องการพัฒนาบุคลากร และ แผนพัฒนาบุคลากร
• ออกแบบการพัฒนาพนักงานตามเครื่องมือที่เหมาะสม
• งานบุคคล และ งานธุรการ ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท ฯ
• จัดทำข้อมูลเอกสารต่าง
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128044

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

ตำแหน่งงานว่างแอดมินเพจ

งานประจำ : เงินเดือน 15000-60000

งานประจำ : 15000-60000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร
- ดูแลและให้บริการลูกค้าที่ทักเข้ามาทาง Facebook, Line
- ให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสม และนำเสนอขาย

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123775

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออฟฟิศ

งานประจำ : เงินเดือน 9000-13000

งานประจำ : 9000-13000 ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
***งานบริการขายและสินค้าด้านยางรถยนต์***
ดูแลต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน
ดูแลงานขายและเปิดบิลขายได้
เช็คสต๊อกสินค้า
หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111685

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000+โบนัสรายเดือน

งานประจำ : 9000-12000+โบนัสรายเดือน ลพบุรี เมืองลพบุรี ป่าตาล
ทำหน้าที่ในการถอดใส่ยางและล้อแม็กซ์
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตั้งศูนย์รถและเปลี่ยนช่วงล่างอื่นๆ

หางานลพบุรี รับสมัครงานลพบุรี : 24/11/2562

หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี
หางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี