เลขที่ประกาศ : 128823

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานประจำ 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล งานประจำ 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้น
สถานที่ : ลพบุรี เมืองลพบุรี ทะเลชุบศร

โบรคเกอร์ประกันวินาศภัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

• รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
• จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
• ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน
• จัดทำหลักสูตรตามความต้องการพัฒนาบุคลากร และ แผนพัฒนาบุคลากร
• ออกแบบการพัฒนาพนักงานตามเครื่องมือที่เหมาะสม
• งานบุคคล และ งานธุรการ ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในบริษัท ฯ
• จัดทำข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล และ ธุรการ
• รับสมัคร ประกาศ อบรม ประฐมนิเทศ พนักงานใหม่
• ตรวจสอบ เวลาการมาทำงานของพนักงานและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสพการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2. 2. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารงานบุคคล ,รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 4. 4. มีประสบการด้านการสรรหาว่าจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. 5. สามารถปฎิบัติงานในสภาวะกดดันได้ดี 6. 6. สามารถดูแลงานฝ่ายบุคคลได้ทั้งระบบ 7. 7.ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้ มีทักษะการบริหารทีมงาน และมีทักษะการสื่อสารดี 8. 8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ขนส่งมวลชนลพบุรี

จังหวัด : ลพบุรี

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 07/02/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 07/03/2563
เข้าชม : 3 - 485 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท ออนไลน์โบรคเกอร์ประกันภัย จำกัดหางานลพบุรี สมัครงานลพบุรี รับสมัครพนักงานลพบุรี
ลพบุรี ฝึกงานลพบุรี งานชั่วคราวลพบุรี งานนอกเวลาลพบุรี งานประจำลพบุรี งานราชการลพบุรี งานต่างประเทศลพบุรี งานอื่นๆลพบุรี